Material

Metodmaterial:

Kamerans ABC – Kameraövningar för ökad bildförståelse. Finns på svenska, engelska, arabiska och kurdiska.

Vad vill du visa? – Handledning steg för steg i att göra film på valfritt tema.


Fördjupningsmaterial:

Filma i undervisningen (Skolverket) – Vi har skrivit om pedagogiska aspekter på att filma i undervisningen (del 2.3).

Filmblickar: Barnets blick – En text med tankar och erfarenheter från Barnfilmskolans arbete.

Kultur och hälsa i praktiken – Linda har skrivit kapitlet Kameran som verktyg för delaktighet och inflytande i skolan.

Kulturmöten utan gränser – Annica Sjölander har tillsammans med Linda skrivit kapitlet Äldres bilder av åldrandet.

Kan Life filming vara en väg till ökad delaktighet? – Forskning om Life filming.

Bild, konst och medier för yngre barn – Linda har skrivit kapitlet Lära barn filma.