Pedagogiskt Material

Kamerans ABCKamerans ABC – Kameraövningar för ökad bildförståelse. Finns på svenska, engelska, arabiska och kurdiska.

Vad vill du visaVad vill du visa? – Handledning steg för steg i att göra film på valfritt tema.