Föreläsningar

Visa mig vad du ser

Författare: Linda Sternö
Publicerad i: Föreläsningen/workshopen gavs på Torghandel, Center för Skolutveckling, Göteborg.
Publiceringsår: 2015
Sammanfattning: Detta är en föreläsning/workshop kring hur kameran kan aktiveras som ett verktyg för lärande i grundskola. Föreläsningen/workshopen gavs på Torghandel, Center för Skolutveckling, Göteborg.


Kameran som verktyg för lärande

Författare: Linda Sternö
Publicerad i:Torghandel IKT, kreativitet och mediekunnighet i förskolan. 20 februari 8:30-11:30 2015.
Publiceringsår: 2015
Sammanfattning: Föreläsning på Torghandel, Center för skolutveckling, Göteborgs stad. Idag dominerar bild som kommunikationmedel, både i barns och vuxnas värld. Det är en demokratisk fråga om vem som skildrar vår värld; vems bilder och perspektiv som blir giltiga. Att hålla i kameran innebär också ett ansvar. Man kan luras med bilder och kameran kan användas som mobbningsverktyg.


Barnets blick

Författare: Linda Sternö
Publicerad i: 2015-03-13
Publiceringsår: 2015
Sammanfattning: Föreläsning/workshop för förskolelärare på Torghandel, Center för skolutveckling, Göteborg.


You talkin’ to me – om filmens roll i samhället

Författare: Linda Sternö, Klara Björk, Kalle Boman, Ruben Östlund, Axel Danielsson
Publicerad i: 29 juni 2015 kl 13:00-17:00, Bio Roxy, Adelsgatan 39, Visby.
Publiceringsår: 2015
Sammanfattning: YOU TALKIN’ TO ME? – om filmens roll i samhället Akademin Valand i samarbete med Svenska Filminstitutet och Kultur i väst bjuder in till en diskussion om filmens roll i samhället och kamerans betydelse för samhällsutvecklingen. Bild-, media- och informationskunnighet är en demokratifråga men kameran och bilden har ingen avgörande plats i skolan. Nu har regeringen lovat att ändra på detta. Hur ska Kulturskolan utveckla pedagogiken kring kameran och bilden? Medverkande: Ruben Östlund, regissör/professor Plattform produktion Kalle Boman producent/professor, Klara Björk producent/enhetschef Akademin Valand, Linda Sternö filmare/lektor Akademin Valand, Axel Danielson filmare/adjunkt Akademin Valand, Pia-Marie Wehrling filmkonsulent Kultur i Väst, Lisa Wacklin Tillgänglig Bio Svenska Filminstitutet, Ulf Dernevik, politiskt sakkunnig till kultur- och demokratiminister ALice Bah Kuhnke, Torgny Sandgren generalsekreterare Kulturskolerådet.


publikation_kameran_och_bilden_som_verktygKameran och bilden som verktyg

Författare: Linda Sternö
Publicerad i: Göteborgs Film Festival
Publiceringsår: 2015
Sammanfattning: Den 30 januari anordnade Akademin Valand, Svenska Filminstitutet och Biografcentralen ett seminarium om kameran och bildens roll i samhällsutvecklingen, i samband med Göteborg Film Festival 2015. Linda Sternö pratade om kameran och bilden som verktyg. För hela evenemanget, klicka här.


Kameran, skolan och samhällsutvecklingen

Författare: Linda Sternö, Annica Sjölander, Klara Björk, Kalle Boman, Ruben Östlund, Axel Danielsson
Publicerad i: Almedalsveckan 2014
Publiceringsår: 2014
Sammanfattning: Går våra barn ut grundskolan som BILD-analfabeter? Hur kan skolan ta tillvara den digitala teknikens fulla potential som en pedagogisk möjlighet? Med kameran som verktyg visar Akademin Valand hur vi hittar elevernas lust att lära och samtidigt erövrar ett analytiskt förhållningssätt.


 

Comments are closed.