Barnfilmskolan, 10 år!

Vad är Barnfilmskolan?

Vi är en ideell förening som jobbar med kameror och bilder på olika sätt. Vår bas är i Göteborg men vi befinner oss i den verksamhet som vi samarbetar med för tillfället. Vi jobbar med verksamheter över hela landet, antingen på plats hos dem eller digitalt på distans. Under åren har vi varit hos förskolor, grundskolor, särskolor, gymnasieskolor, fritidsgårdar, mötesplatser för pensionärer, bibliotek, kulturhus, kulturskolor, konsthallar, biografer, föreningar och företag. Vi som driver föreningen har mångårig erfarenhet av att arbeta med människor i alla åldrar och med olika slags verksamheter men främst med koppling till lärande, demokrati, hälsa och konst. Vårt arbete kan beskrivas med rubrikerna bildverkstad, kunskapande, utbildning/fortbildning och konsultation.

Bildverkstad Vår uppfattning är att det är först när du själv upptäcker vad du kan göra med en kamera som du förstår vad andra har gjort med den. Alltså att kritiskt tänkande kring bild uppstår genom praktik, att du själv fotograferar och filmar. För oss är kameran ett verktyg med oändliga möjligheter och i vår pedagogiska metod är alla som deltar experter. Tillsammans utforskar vi vad vi kan göra med kameror och hur vi kan använda bilder. Vi formulerar oss, tar del av olika perspektiv, utvecklar vårt seende och lär oss. Vi vågar göra nya saker, vi upptäcker möjligheter, följer vår nyfikenhet, använder vår fantasi och stärker tilliten till varandra.

Kunskapande – Våra aktiviteter genererar erfarenheter som vi samlar in, formulerar och presenterar i allt från metod- och handledningsmaterial till kapitel i facklitteratur och vetenskapliga artiklar.

Utbildning och fortbildning – Genom föreläsningar, workshops och kurser utbildar och fortbildar vi framför allt pedagoger i att arbeta med kameror och digitala verktyg för källkritik, digital kompetens och delaktighet.

Konsultation – Vi är engagerade i vårt fält och delar med oss av våra erfarenheter och kunskaper på olika sätt. Bland annat genom att författa olika handledningsunderlag men även genom att använda kameran som ett verktyg för att utveckla diskussionen kring en specifik fråga, för att brainstorma fram nya idéer, för att bidra till att en arbetsgrupp utvecklar sitt samarbete eller för att identifiera nya samverkansformer mellan olika verksamheter.

 

Varför finns vi?

Vår verksamhet syftar till att människor i alla åldrar ska kunna avläsa bild på ett medvetet och kritiskt sätt, samt att de ska vara med och bidra till visualiseringen av den tillvaro de lever i. Vi vill öka kunskapen i samhället om hur det går att kommunicera och påverka tillvaron med kameran och bilden som verktyg.

I vårt arbete möter, utforskar, formulerar och sprider vi sätt att arbeta med kameror och bilder för bildning, utbildning, folkhälsa och demokrati. Vi använder kameror och bilder för att:

  • skapa meningsfulla möten och uppleva gemenskap.
  • formulera och presentera tankar, idéer, intressen och önskningar.
  • uttrycka sig och synliggöra sin position i olika sammanhang.
  • stärka uppfattningen om den egna förmågan i olika sammanhang.
  • skapa fotografiska, filmiska och mentala bilder av situationer, sammanhang och platser.
  • öka visuell kompetens och träna på att tänka kritiskt om bilder.
  • erövra digitala verktyg och öka digital kompetens.
  • engagera människor i sitt närområde och motverka utanförskap.
  • stärka det demokratiska samhället och öka olika samhällsengagemang.