Öppna workshops

Under våren kör vi öppna workshops på Akademin Valand.
Workshoparna är öppna för personer mellan 0-100 år och det är gratis.

Läs mer >

Gullspira 2015 till Barnfilmskolan!

VGR-modellen

VGR-modellen är ett samarbete med några mindre samhällen i Västra Götalandsregionen, Region Halland och Kronobergsregionen för att skapa en modell av hur vi vill att bildningen kring bild skall se ut i praktiken.

Läs mer >

Välkommen till Barnfilmskolan!

Barnfilmskolan är ett samlingsnamn för en mängd olika aktiviteter. Den gemensamma faktorn är synen på kameran som ett verktyg för lärande. Barnfilmskolan startade 2011 som ett pedagogiskt utvecklingsprojekt på dåvarande Filmhögskolan, Göteborgs universitet. Idag ligger många av Barnfilmskolans aktiviteter under Akademin Valand, Göteborgs universitet. Flera andra av Barnfilmskolans aktiviteter utförs på frilans-basis av våra pedagoger. Publikationen Barnets blick beskriver hur allting började.