Aktuella Projekt

Med Kameran Som VerktygEtt samarbete med socialförvaltningen Hisingen, Göteborgs Stad.

Projektet handlar om att använda kameran som ett verktyg för att skapa generationsmöten, att öka deltagarnas engagemang i för dem meningsskapande aktiviteter och på så sätt bidra till ökad trygghet och ägarskap i lokalsamhället och på Selma Lagerlöfs Center. Samt till att bryta social isolering och därmed skapa förutsättningar för åldrande med livskvalitet.

Genom skapande med konstnärliga metoder och med demokratiuppdraget som grund innebär arbetet att pensionärer, ungdomar och barn lär sig om foto och film med normkritiska förhållningssätt och utvecklar sitt konstnärliga öga.

Vill du se bilder på lite som hänt under projektet kan du klicka här.